The Future in a Construction. WorldWide.
Customer Support & Sales
646-325-0357
Working time
Mon - Sat : 08:00 - 18:00

O nás

Založení společnosti FRESH-LINK and Packaging Solutions s.r.o. je kvalitativním i kvantitativním vyústěním patnáctileté spolupráce českého podnikatele s německým partnerem – holdingem GILLENKIRCH (viz: www.gillenkirch.com), představujícím špičku v oblasti vývoje, výroby a montáže posklizňových technologických linek, koncipovaných zejména pro zpracování brambor, zeleniny, ovoce a dalších zemědělských a potravinářských produktů. Základem úspěchu a dynamického rozvoje spolupracujících firem jsou mnohaleté zkušenosti získané dlouhodobou a různorodou činností v daném oboru ve spojení s moderní konstrukční kanceláří. Široké spektrum individuálních aplikací při dodávkách technologií tzv. na klíč vedlo k rozvinuté spolupráci s časem ověřenými kooperujícími výrobci specifických strojů a zařízení z celého světa, což současně rozšířilo i spektrum činnosti společnosti FRESH-LINK and Packaging Solutions s.r.o.  Nárůst poptávky je nejen z řad zákazníků, kteří obchodují s čerstvým produktem, ale především ze strany velkých zpracovatelských společností. Neustálou přítomností vedoucích pracovníků od plánování projektů až po samotnou realizaci v prostorách zákazníka je zajištěna rychlá odezva na průběžné zvyšování efektivnosti a funkčnosti technologických celků. Organizační propojení koperujících firem umožňuje vysokou flexibilitu a rychlou reakci na požadavky zákazníka. Pro zpracování návrhů a výkresové dokumentace používají naši konstruktéři v současnosti nejmodernější software SolidWorks Premium. Prezentací našich návrhů v 3D modelech umožňujeme zákazníkům náhled i na ten nejmenší funkční detail. Montážní tým, který při realizaci nejrůznějších technologických celků, úspěšně realizovaných prakticky po všech kontinentech, nasbíral dostatek zkušeností, aby si věděl rady s jakýmikoli problémy v  jakýchkoli podmínkách, je zárukou dlouhodobě spolehlivé funkčnosti instalovaného zařízení. Kontaktujte nás a přesvědčte se o naší vysoké profesionalitě sami.